Kunngjøringer 22. oktober | 29. søndag i det alminnelige kirkeår

  • Ingen messe i Vår Frue menighet på mandag. Vi ber rosenkrans for våre prester kl 18.00.
  • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
  • Tirsdag, onsdag og fredag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, messe kl. 18.00 og rosenkrans etter messen.
  • Fredag kommer p. Benne for å holde en refleksjon etter messen, etterfulgt av tilbedelse og kirkekaffi.
  • Lørdag kl. 12.00 messe etterfulgt av møte i Mariaforreningen. Tema for møtet er «Å be som Maria», en samtale om ulike former for bønn.
  • Lørdag fra kl. 17.00 refleksjon på engelsk etterfulgt av skriftemål og tilbedelse. Messe kl. 18.00 på engelsk etterfulgt av kirkekaffe.
  • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00.
  • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00, messe på engelsk kl. 16.00 etterfulgt av kirkekaffe.

Det er en glede at katolsk forum kommer tilbake. Første møte vil bli slutten av november. Alexander Golding kommer for å snakke om Kirkens sosiale lære. Videre kommer p. Arne Marco i fastetiden for å holde retrett. Mer informasjon kommer.

Lørdag feirer vi festen for de hellige apostler Simon og Judas.

Vi feirer også Priska sin bursdag. Kjære Priska, takk for alt du gjør for meg, p. Dariusz og menigheten!

Takk til alle som hjelper i menigheten og takk til Pål Johannes for konfirmantkatekese i går!

God søndag til alle!