Kunngjøringer 30. søndag i det alminnelige kirkeåret | 29. oktober 2023

Vi ønsker Pater Bene fra Trondheim velkommen og takker ham for de tre dagene han har viet til vår menighet for en kort retrett. Han vil feire dagens messe på engelsk klokken 16.00.

Etter høymessen klokken 11 ber vi rosenkransen.

I løpet av denne uken avslutter vi måneden viet til Maria og begynner en spesiell tid for bønn for våre avdøde.

  • Messe på mandag og tirsdag klokken 18.00, etterfulgt av rosenkransen.
  • Onsdag, Allehelgensdag, er det høytidelig messe klokken 18.00, etterfulgt av rosenkransen for våre kjære avdøde. Etter rosenkransen inviteres alle til kaffe og tradisjonell gulrotsuppe.
  • Husk at Halloween ikke er en katolsk tradisjon! Vi feirer livet, ikke døden og monstre fra skrekkfilmer. Lær ikke deres barn å tilbe djevelen og døden!
  • På torsdag minnes vi Alle sjelers dag. Vi starter med tilbedelsen klokken 17.30, og klokken 18.00 er det messe. Etter messen møtes vi på kirkegården foran NTNU. Der vil vi be rosenkransen for våre kjære avdøde. Ta med dere lykter!
  • Ved å besøke kirkegården fra 1. til 8. november kan man oppnå fullkommen avlat for sjelene i skjærsilden under de vanlige betingelsene. Disse er: sakramental skriftemål, motta nattverd samme dag, be en valgfri bønn i pavens intensjoner, og å ikke ha noen tilknytning til synd.
  • Fredag er det første fredag i november. Skriftemål fra 17.00. Messe kl. 18.00, og etter det, litaniet til Det helligste Jesu hjerte.
  • Lørdag er det første lørdag i måneden. Vi ærer Marias rene hjerte. Kl. 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkransen og kl. 9.30 messe for alle. Kl. 10.00 katekese for barn før første kommunion, etter katekese klokken kl. 12.30 messe for alle. Klokken kl. 17.00 messe i Volda.
  • Søndagsmesse på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og i Ikornes kl. 17.00. Prekommunion katekese kl. 10.00.

Husk at leiren for konfirmantene fra 10. til 12. november i Vestnes er obligatorisk! Du må registrere deg innen 1. november.

Takk til Karol, Janek og Krzysztof for deres hjelp i menigheten! Takk til Prisca, ministrantene og alle som er engasjert i å hjelpe til i menigheten!

God søndag til alle!