Kunngjøringer 15. oktober | 28. søndag i det alminnelige kirkeåret

  • I dag er det en messe spesielt tilrettelagt for familier kl. 11.00 og kl. 14.00, samt messe i Ulsteinvik kl. 17.00. Det er obligatorisk for førstekommunionsbarn å delta enten i messen kl. 11.00 eller kl. 14.00.
  • Etter høymessen kl. 11.00 ber vi rosenkransen. Jeg oppfordrer alle barn til å delta i minst én dekade.
  • Hverdager, unntatt torsdag, ber vi rosenkransen før messen, mens torsdag ber vi den etter messen.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Kirken i Jerusalem har bedt verdenskirken om å be og faste for fred i Midtøsten på tirsdag. Rosenkransen og messen tirsdag blir ofret for fred i Midtøsten.
  • Onsdag feirer vi festen for evangelisten Lukas.
  • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00 – 13.00, prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00, og messe for alle kl. 12.30.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, samt høymesse kl 11.00. Engelsk messe er flyttet til neste søndag.

Det er mange som er syke i vår menighet nå, jeg ber dere huske de syke i deres bønner.

Takk til alle ministrantene, til Priska og alle andre som hjelper meg i kirken!

God søndag til alle!