Kunngjøringer 1. oktober | 26. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det prekommunion kl. 10.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.
  • Etter hver messe på søndagene i oktober vil det bli bedt rosenkrans.
  • Mandag – fredag: messe kl. 18.00.
  • Hverdager utenom torsdag: rosenkrans før messen.
  • Torsdag: tilbedelse kl. 17.30 og rosenkrans etter messen.
  • Lørdag: katekese for førstekommunion kl. 10.00, messe kl. 12.30. Messe i Volda, Uppheim, kl. 17.00.
  • Lørdag er også første lørdag i oktober: skriftemål kl. 17.30, messen er kl. 18.00, og vi avslutter med internasjonal rosenkrans der vi ber alle fire mysteriene.
  • Søndag: messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Denne uken har mange viktige minnedager. Jeg vil spesielt nevne minnedagen for de hellige verneengler på mandag og Vår Frue av Rosenkransen på lørdag.