Kunngjøringer 24. september 2023 | 25. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag feirer vi minnedag for den hellige Venceslas, og det er også festen for de hellige erkeengler.
  • Lørdag kl. 12.00 messe etterfulgt av sosialt samvær for kvinner i Mariaforeningen. Kl. 18.00 messe etterfulgt av møte for de som er interessert i å konvertere til den katolske kirken.
  • Søndag messe kl. 9 og 14 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornes kl. 17.00. Katekese for barn som går til prekommunion kl. 10.00.

Det er en stor glede at p. Ole Martin er tilbake i Trondheim stift som biskoppelig vikar!
I går var det kirkevigsel på Kongsberg, der p. Khiem er sogneprest. Vi ber for ham og menigheten på Kongsberg.

Takk for alle som deltok på ministrantsamling i går! Takk til Priska og alle som bidrar i menigheten!