Biskop Eidsvigs fastebudskap

Tanker ved fastens begynnelse 2020:

Til de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim Stift (les også på polsk)

Kjære troende, 

det er alltid en glede å kunne hilse dere ved fastetidens begynnelse. Jeg gjør det med en erkjennelse av mitt eget behov for å høre hva Herren Jesus sier til dem som møtte ham og fulgte ham i hans siste dager på jorden.

Evangeliet – gjerne hørt i messen i disse 40 dager – gir oss mulighet for å slutte oss til dem. Jesu vei til lidelse og kors er vår vei til oppstandelse og evig liv. Ingen troende kan forholde seg likegyldig til den. Vi velger å gå med ham, for overlatt til oss selv, kan vi lett gå bort fra ham. Og alle som ennå ikke tror, kan gå med oss – på avstand eller ganske nær.

Et tydelig og sterkt ord for det som skjer når vi velger Herrens vei, er omvendelse. Vi ser og hører ikke lenger hva vi vil, men blir preget av det inntrengende budskap og de store tegn Herren hadde beredt for sitt folk og alle mennesker av god vilje. Appellen er den samme i vår tid som den gang; vi avgjør om den når hjertet. Hvis vi tror at gode følelser skal gjør dette for oss, tar vi imidlertid feil. Det er den gode vilje, ja vår innbitte vilje som fører oss til Gud. Dette er alvoret i kallet til omvendelse.

Les mer hos katolsk.no