Trer inn hos oratorianerne

Tekst: Hans Rossiné og Petter T. Stocke-Nicolaisen | utdrag fra katolsk.no

Biskop Eidsvig er full av lovord over den innsats p. Ole Martin Stamnestrø har lagt ned i stiftet siden han ble generalvikar i august 2015.

– Jeg er svært takknemlig for hans bidrag. Han har overbevist med både sjelesørgeriske og diplomatiske talenter. P. Ole Martin har hatt et stort ansvar både i Ålesund og Trondheim, og har nedlagt et stort og fremragende arbeid i en krevende tid, sier biskop Eidsvig, som understreker at p. Ole Martin er høyt respektert og verdsatt i stiftet.

– P. Ole Martin, du har bestemt deg for å tre inn blant oratorianerne og avslutte ditt virke som prest. Hva ligger bak beslutningen?

– Jeg avslutter ikke mitt virke som prest, men fortsetter prestegjerningen et annet sted: i oratorianerordenen, presiserer p. Ole Martin og forklarer oss bakgrunnen for sin beslutning:

– Det var hos oratorianerne i London jeg i sin tid mottok trosundervisning og konverterte til Den katolske kirke. Helt fra jeg konverterte har jeg tilhørt oratorianernes tredjeorden, så jeg har hatt mitt åndelige hjem der i alle mine år som katolikk.

P. Ole Martin har vært sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, siden 2013  og generalvikar for Midt-Norge stift siden 2015.

– Hvordan vil du beskrive disse årene?

– Det har vært et stort privilegium for meg å virke som sogneadministrator i Ålesund og generalvikar i Trondheim stift. Jeg vil takke prestene og medarbeiderne i Trondheim stift for en spennende tid og godt samarbeid. Disse årene er jeg dypt takknemlig for, og det er viktig for meg å understreke at jeg ikke har noe ønske om å «rømme fra noe». Kanskje kan man si det slik at jeg gruer meg til å reise herfra, men gleder meg til å ankomme London.

Pater Ole Martin ble presteviet 2012 og  utnevnt til kapellan i Ålesund samme år.

Les mer katolsk.no/nyheter.