Pater Khiem i Vår Frue kirke

Med stor glede ble p. Khiem ønsket velkommen til vår menighet under høymessen 1. mars. Fra da av er han vår nye sogneadministrator.

Nguyen Duc Khiem