Bispevielsen i Trondheim utsatt

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

Vigslingen av Erik Varden som ny biskop av Trondheim stift, som skulle funnet sted i Nidarosdomen den 4. januar 2020, er utsatt på ubestemt tid. I et brev til de troende i Trondheim stift, skriver biskop-elekt Erik Varden at forklaringen er hans helsetilstand og at han har «fått instruks om å følge legens råd og bruke tid på å komme til hektene.»

Les mer om dette på katolsk.no. Der vil man også kunne lese resten av brevet fra biskop-elekt Erik, som avsluttes med følgende ord:

Jeg skjønner at nyheten vil skuffe mange; også at den skaper praktiske vansker, med forberedelser i full sving. Jeg beklager dette, og skulle gjerne ha gjort noe virksomt for dere! Men det eneste jeg kan by dere her og nå er anerkjennelsen av min egen begrensning, med mitt vitnesbyrd om at Herrens barmhjertighet når oss også der.

Jeg må finne meg i å trekke meg tilbake noen måneder i stillhet og hvile for å få kreftene tilbake. Vær sikre på at Trondheim Stift vil være i mine daglige tanker og bønner. Måtte Herren vise hver og én av dere sin Faderlige godhet!

23. november 2019

fr Erik Varde

Ber for hans helse

Foto: Kathrine Låver

Trondheim Stift beklager den triste beskjeden. Der var forberedelsene til bispevielsen i Nidarosdomen godt igang.

– Utnevnelsen av Dom Erik Varden ble tatt imot med begeistring og dyp takknemlighet i Stiftet. Vi hadde gledet oss til å motta ham her i Trondhjem tidlig i januar, og nyheten om utsettelsen av bispevielsen fyller oss naturlig nok med bedrøvelse. Men våre tanker går først og fremst til vår biskop-elekt, og vi ber for hans helse, sier generalvikar i Trondheim Stift, p. Ole Martin Stamnestrø.

Viss usikkerhet

– Hva blir konsekvensene av utsettelsen?

– Konsekvensene er at Stiftet fortsatt må leve med en viss grad av usikkerhet. Samtidig er vi takknemlig for vår apostoliske administrator biskop Eidsvigs vedvarende hyrdetjeneste. I menighetene går dog livet sin vante gang.

– Vet vi noe om når bispevielsen vil finne sted?

– Nei, det er for tidlig å si noe om når bispevielsen vil finne sted, sier p. Stamnestrø til katolsk.no

I vår menighet

Roratemesser fredager 06.30 i adventstiden!

Søndag 1. desember  ·  Advent I, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
16.00    Høymesse i Ikornnes krk.

Fredag 6. desember  ·  Jesuhjertefredag
06.30    Roratemesse (forma ordinaria, latin)
18.00    Høymesse & Jesuhjerteandakt

Lørdag 7. desember  ·  Trosundervisning
11.00    Katekese
13.15    Messe
18.00    Messe på polsk

Søndag 8. desember  ·  Advent II, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
16.00    Messe på engelsk

Mandag 9. desember  ·  Jomfru Marias Uplettede Unnfangelse
18.00    Høymesse

Fredag 13. desember
06.30    Roratemesse (forma ordinaria, latin)

Lørdag 14. desember
12.00    Høymesse i Ørsta krk.
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 15. desember  ·  Advent III, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
17.00    NB! Ingen messe i Ulstein krk.

Torsdag 19. desember  ·  Mariaforening
12.00    Messe, lunch, andakt

Fredag 20. desember
06.30    Roratemesse (forma ordinaria, latin)

Søndag 22. desember  ·  Advent IV, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk

Tirsdag 24. desember  ·  Julaften
23.00    Julenattsmesse

Onsdag 25. desember  ·  1. Juledag
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
14.30    Høymesse i Ikornnes krk.

Torsdag 26. desember  ·  2. Juledag, St. Stefanus
10.00    Messe på polsk
12.00    Høymesse i Volda krk.

Fredag 27. desember  ·  3. Juledag, St. Johannes Ap. & Ev.
17.00    Høymesse i Ulstein krk.

Søndag 29. desember  ·  Festen for Den Hellige Familie
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk

Tirsdag 31. desember  ·  Nyttårsaften
18.00    Takksigelsesmesse

Onsdag 1. januar  ·  Høytiden for Maria Guds Mor
18.00    Høymesse

Se forøvrig i kalenderen for november 2019 – januar 2020

«Lei milde ljos» synges på Petersplassen


Mange på Sunnmøre er glad i salmen «Lei milde ljos». Mannen bak denne folkekjære salmen var John Henry Newman. Under en sjøreise fra Roma hjemover til England i 1833 ble «Lead kindly light» til. 13. oktober 2019 blir den også sunget på Petersplassen i Roma — på latin. Da vil pave Frans forrette en sermoni ved at salig John Henry Newman og fire andre helligkåres. Bli kjent med Newman gjennom samtalene i følgende videoer. Anbefales!

1. episode

Les videre

Ny biskop-prelat i Trondheim

Biskop Bernt I. Eidsvig kunngjorde idag, 1. oktober 2019,  i St. Olav domkirke, Trondheim, at abbed Erik Varden O.C.S.O. er utnevnt til ny biskop-prelat av Trondheim.

Utdrag fra biskop Bernt sin kunngjøring:

Biskop-elekt Erik Varden er født 13. mai 1974 i Sarpsborg, og vokste opp på Degernes i Østfold. Han forlot Norge for tredve år siden, og har med et par avbrudd bodd i Storbritannia siden.

Han avla studenteksamen ved Atlantic College, Wales, 1992, og konverterte til den katolske tro i 1993.

Han har skrevet en rekke artikler og holdt flere offentliggjorte foredrag, de fleste med patristiske eller liturgiske emner. Hans bok «The Shattering of Loneliness», utgitt i 2018, ble meget godt mottatt og er allerede for en klassiker å regne innenfor sin genre. I de årene har Varden vært abbed i Mount St. Bernard, England. Han har vist seg som en fremragende administrator; med stor dyktighet har han lagt om klosterets produksjon fra melk til øl. Trappistene har en sterk tradisjon her.

Jeg har kjent Erik Varden i 25 år, og jeg vet jeg har god grunn til å gratulere dere og Kirken i Norge med hans utnevnelse til Trondheim.

For egen regning våger jeg å legge til: Jeg har kjent Erik Varden i 25 år, og jeg vet jeg har god grunn til å gratulere dere og Kirken i Norge med hans utnevnelse til Trondheim. Hvis jeg skal bruke tre adjektiver for å beskrive ham, gjør jeg ham urett, men av og til må man forenkle ting: Han er omsorgsfull, lærd og rettferdig.

Les videre

Preken og glimt fra seljumannamessen på Selja

Vi har kommet hit til Selja for å ære den hellige Sunniva og vise henne takknemlighet. Vi er her for å ære, men også for å lære, sa p. Ole Martin Stamnestrø i sin preken på seljumannamessen. Han henviste til filosofen Søren Kierkegaard som sier at tro er «å kaste seg ut på de 70 000 favners dyp». Den hellige Sunniva og hennes ledsagere gjorde nettopp det da de kastet seg ut i tre båter og lot Den Hellige Ånd blåse dem dit han ville – fra Irland til Selja.

Les mer på katolsk.no og Sta. Sunniva-bloggen. Tekst og foto ved Ragnhild Helena Aadland Høen.

Pilegrimstur til Selja

Seljumannamesse 8. juli 2019

Mandag 8. juli feirer vi Seljumannamesse, festen for Vestlandets skytshelgen St. Sunniva  og hennes ledsagere. I den anledning reiser vi på dagstur til Selja. Der vil vi feire messe i klosterruinene. På hjemveien stanser vi ved St. Jetmund kirke på Åheim, Vanylven.

Vi reiser i private biler. Vennligst ta kontakt med p. Ole Martin snarest — og senest innen 23. juni — dersom du trenger skyss.
Ta kontakt pr. mail: alesund@katolsk.no.

07.45 Avreise fra Vår Frue Kirke, Nørvesund
08.20 Ferje Sulesund-Hareid
09.45 Ferje Årvik-Koparnes
11.00 Ankomst Selje
11.30 Båt til Selja
11.45 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene
12.30 Høymesse
15.30 Båt fra Klosterruinene
16.30 Vesper St. Jetmund kirke, Åheim
18.00 (evt. 18.30) Ferje Koparnes-Årvik
19.10 (evt. 19.40) Ferje Hareid-Sulesund
20.00 (evt. 20.30) Ankomst Vår Frue Kirke, Nørvesund

Båten fra Selje til Selja koster kr. 400,—.   Dette betales via websiden nordfjord.no/selje-kloster («Book now»). Man må selv printe ut og ta med kvittering for å få være med på båten.

På Selja legger båten til kai to steder: Ved Bø og ved klosterruinene. De som vil gå i prosesjon (ca. 45 min) går i land på Bø; de andre går i land ved klosterruinene.

Efter messen har vi litt tid ute ved klosterruinene, slik at vi kan spise vår niste og be i den hellige hulen. Man må altså ta med nistemat.

Påmeldingsfrist: 23. juni 2019

Send ditt navn til påmelding på email til alesund@katolsk.no.

Til utskrift: Seljumannamesse 2019.

Til inspirasjon og mer informasjon, se Sta. Sunniva-bloggen, f.eks. disse postene: