Rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme

Fra troende i bispedømmet er det kommet en oppfordring til å holde en kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra Palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 ved å be rosenkransen hver eneste time. Hvis mange nok melder seg, blir det mulig å sette opp en liste over vakthavende mellom 29.3. (Palmesøndag) og 5.4. (Påskedag). Man trenger ikke å be i en kirke, man kan be der man befinner seg. Målet er å få dekket alle timer mellom Palmesøndag og Påske, også nattetimer.

Det er opprettet en mailadresse hvor de frivillige kan melde seg på den timen (gjerne flere!) som passer dem best: .

Pastoralavdelingen takker for initiativet og ber alle sogneprester om å utlyse denne rosenkransaksjonen i sine sogn. Folk kan melde seg enkeltvis på mail, eller skrive seg inn på et ark (navn, dato, klokkeslett) som presten sender skannet til mailadressen over.

Melding fra Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling