Kunngjøringer 27. mars – 4. søndag i fasten

  • Mandag til torsdag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag er første fredag i april og vi har votivmesse til Jesu hjerte etterfulgt av andakt for Jesu hjerte kl. 18.00. Korsvei på norsk kl. 17.30, på polsk etter messen.
  • Lørdag er første lørdag i april og vi har votivmesse til Marias uplettede hjerte.
  • Ikke katekese for førstekommunion på lørdag, den flyttes til neste helge grunnet retrett.
  • Søndag messe på polsk kl. 9 og 14, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00. Pre-kommunion etter messen kl. 09.00 og kl. 11.00.

Retrett

P. Darius kommer for å holde retrett fra fredag til søndag.

Fredag
17.00 Skriftemål
17.30 Korsvei på norsk
18.00 Messe på norsk med preken, litaniet til Jesu Hjerte, korsvei på polsk.
19.00 Retrett foredrag på polsk.

Lørdag
09.00 Rosenkrans
09.30 Messe på norsk med preken
11.00 Retrett foredrag på polsk
11.30 Tilbedelse og skriftemål
13.00 Messe på polsk med preken
17.00 Messe i Volda med preken

Takk til alle som har bidratt med bygging av bod, både finansielt og med arbeid!
Takk til alle som bidrar til Kirken med blomster, sakristi, vask, hage og katekese!
God søndag og velkommen til retrett!

P. Waldemar