Kunngjøringer 3. april – 5. søndag i fasten

  • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00
  • Mandag – fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag korsvei på norsk kl. 17.30 og på polsk etter messen
  • Lørdag er det katekese for førstekommunion kl.10.00 og messe for alle kl. 12.30. Messe kl. 17.00 i Hareid bedehus

Palmesøndag

Neste søndag er det palmesøndag. Det blir velsigning av palmegrener på alle messene.

  • Messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00
  • Høymesse på norsk kl. 11.00
  • Messe på engelsk kl. 16.00

Vi har en tradisjon på palmesøndag i menigheten, på kirkekaffe etter messen kl. 11. Da vil p. Waldemar og menighetsrådet være tilgjengelig for spørsmål og innspill fra menigheten.

Takk til alle som har bidratt i menigheten denne uken, med sakristi, vasking og med boden ute! Særlig takk til p. Darius for en flott retrett og god hjelp!

God søndag til alle!

P. Waldemar