Kunngjøringer søndag 22. mai – 6. søndag i påsketiden

I dag er det messe kl 16.00 på engelsk etterfulgt av prosesjon.

I dag avsluttes retretten som har pågått i helgen. Takk til prestene og legfolket som har holdt retretten og takk til alle som deltok!

En stor takk til alle som bidrar med byggingen av den nye boden! En særlig takk til familien Tam og Prisce for hjelp i sakristiet og kirken! Takk til alle andre som også hjelper meg i menigheten!

Kommende uke

  • Mandag til fredag er det hverdagsmesse kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • På torsdag er det Kristi Himmelfart, en dag med messeplikt i Norge. Det er messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, og høymesse på norsk kl. 11.00
  • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00
  • Søndag er det messe kl. 09.00 og kl. 14.00 på polsk, og høymesse på norsk kl. 11.00

Pilegrimstur til Selja

Den 8. juli arrangerer menigheten pilgrimstur til Selja.

Påmeldingsfrist er 23. juni pr. mail, alesund@katolsk.no, bak i kirken eller ved å kontakte p. Waldemar, tlf. 469 50 579.

07.45 Avreise fra Vår Frue Kirke, Nørvesund
08.20 Ferje Sulesund-Hareid
09.45 Ferje Årvik-Koparnes
11.00 Ankomst Selje
11.30 Båt til Selja
11.45 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene
12.30 Høymesse og vesper
15.30 eventuelt kl 16.00 Båt fra Klosterruinene
17.00 (ev. 17.30) Ferje Koparnes-Årvik
18.10 (ev. 18.40) Ferje Hareid-Sulesund
19.00 (ev. 19.30) Ankomst Vår Frue Kirke, Nørvesund

Les om Seljumannamessen 2021.