Kunngjøringer 29. mai – 7. søndag I påsketiden

  • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag er første fredag i juni. Skriftemål fra kl. 17.00, messe etterfulgt av Jesu hjerteandakt kl. 18.00.
  • Lørdag er første lørdag i juni. Skriftemål fra kl. 08.30, rosenkrans kl. 09.00, etterfulgt av messe for Marias rene hjerte.
  • Lørdag messe i Volda kl. 17.00
  • Søndag er det pinse. Messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.
  • Søndag kl. 10.00 og kl. 12.00 er det siste katekese for pre-kommunion før sommeren.

Takk til alle som har bidratt med bygging av boden og med sakristiet!

Husk å melde dere på pilegrimstur til Selja, enten på listen bak i kirken eller på epost.

På tirsdag er det festen for Den salige Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth.

God søndag til alle!