Kunngjøringer søndag 19. juni – høytiden for Corpus Christi

I dag bringer vi Jesu legeme og blod ut i Ålesunds gater. Tusen takk til alle som har bidratt til å gjøre denne flotte feiringen mulig! Takk til ministrantene som er med i dag, til alle som har laget alter og bidratt med blomster! Etter prosesjonen må dere gjerne ta en bjørkegrein fra altrene med hjem. Dette er en fin katolsk tradisjon.

  • Mandag (20.6) er det ikke messe.
  • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag messe på Hareid kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00. Søndag den 26. juni blir siste vanlige søndag i menigheten før ferien.

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja. Det er viktig med påmelding med tanke på båttransport ut til Selja.

Jeg vil takke vår kantor Ionna Precup og de to solistene som har deltatt i messen sammen med oss! Takk også til korpset som vil spille for oss i prosesjonen!

[ Vi vil nå stille opp til prosesjon. ]

Først går kors, ministranter, førstekommunions barn (og andre barn), Hellige Maria, Ave Maria-bokstaver, røkelse, Det hellige sakrament, korps, etterfulgt av menigheten.