Kunngjøringer 12. juni 22 – Treenighetssøndag

I dag takker vi familien Tam for alt arbeid de har gjort for Kirken vår. Etter messen kl. 11.00 har vi en utvidet kirkekaffe for dem. De reiser etter pilegrimsturen til Selja, men på grunn av sommerferie har vi selskapet nå. Familien Tam har nedlagt et enormt antall timer med frivillig arbeid for oss.
— Alle prestene takker dere for alt arbeid knyttet til sakristiet, ministrantarbeid og alt annet dere har bidratt med!

Kommende uke

  • I dag, søndag, er det messe på engelsk kl. 16.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag tilbedelse etter messen. Det blir siste fredagstilbedelse før ferien.
  • Lørdag ministrantøvelse for Corpus Christi kl 10.00 i Vår Frue Kirke

Neste søndag, 19. juni, er det bare én messe, den store Corpus Christi-messen. Den er i Ålesund lutherske kirke kl. 15.00 med påfølgende prosesjon. Husk å betale for parkering, slik at du ikke får bot! P. Waldemar trenger hjelp til å bygge alter i sentrum, ta kontakt med p. Waldemar om du kan hjelpe!

Boden er snart ferdig, takk til alle som har bidratt med å bygge den, økonomisk som med fysisk arbeid! Takk til alle som har hjulpet med hagen, kjøkkenet og sakristiet!

Til slutt, husk å melde dere på pilegrimsturen til Selja, bak i Kirken eller via epost! For program, se tidligere post på hjemmesiden.

Programmet for Olsok 2022 ligger på St. Rita Radio sine hjemmesider. Det er flere fra menigheten som vil reise.

God søndag til dere alle!