Kunngjøringer 7. mai | 5. søndag i påsketiden

Foto: Getty Images / iStockphoto

I dag feirer menigheten de 34 barna som mottar sin første hellige kommunion. Jeg ber dere spesielt be for disse i den kommende uken.

Til foreldrene vil jeg minne om tradisjonen å ta barna med til messen den første uken etter første kommunion. Dette kaller vi for den hvite uken. En annen god tradisjon er å gå som familie første fredag hver måned i ni måneder.

Takk til Milla og Patricia som i to år har undervist barna! Takk til foreldrene som har pyntet kirken og gjort klart til denne flotte festen! Jeg håper dere vil komme hver søndag i kirken, noe som er obligatorisk for alle katolikker i verden.

  • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00. Det er ingen prekommunion i dag, men neste søndag.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er det tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris.
  • Lørdag er det messe i Gursken kirke kl. 16 (ikke Hareid). Den 13. mai er også biskop Eriks bursdag. Be for vår biskop!
  • Søndag 14. mai er det prekommunion kl. 10.00, messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

På nytt vil jeg gratulere kjære førstekommunionsbarn og deres familier!

God søndag til alle!