Kunngjøringer 30. april | 4. søndag i påsketiden | Kallssøndag

Kall til prestetjeneste

I dag feirer vi den gode hyrde og kallssøndag i menigheten. Vi ber for kall til Trondheim stift og spesielt for vår menighet. Om du kjenner på et kall, ta kontakt med meg.

  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag er første fredag i mai. Votivmesse for Jesu hellige hjerte kl. 18.00 etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte. Avsluttes med tilbedelse.
  • Lørdag er første lørdag i mai og vi feirer Marias rene hjerte. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Skriftemål for førstekommunion kl. 10.30. Skriftemålet er primært for førstekommunionsbarna. Etterpå er det øvelse i kirken. Etter øvelsen vasker vi kirken.
  • Messe i Volda lørdag kl. 17.00
  • Søndag mottar barna våre den første hellige kommunion. Vi ber særlig for barna og deres familie. Dette skjer i høymessen kl. 11.00 på norsk og kl. 14.00 på polsk. En stor takk til Patricia og Milla som har undervist barna!
  • Det er også messe kl. 9.00 på polsk og messe kl. 17.00 i Ikornnes.

Takk til p. Dariuz som har feiret messen denne uken, og takk til alle andre som også bidrar i kirken!

God søndag til alle!