Kunngjøringer 5. februar | 5. søndag i det alminnelige kirkeår

Kardinal Arborelius til Vår Frue kirke. Retrett og messer

Foto: Marion Sendker, Domradio.de

Hans eminense Anders kardinal Arborelius O.C.D., biskop av Stockholm, holder retrett i Vår Frue kirke i Ålesund lørdag 11. februar.

Program
10.00 Refleksjon
10.30 Tilbedelse. Mulighet for samtale/skriftemål
11.15 Lunsj
12.30 Refleksjon
13.15 Messe

Kardinal Arborelius vil feire høymessen søndag kl. 11.00 og delta på messen på polsk kl. 14.00. Vi håper mange har mulighet til å delta både på retretten og på messene søndag.

Påmelding konfirmantleir

Alle konfirmanter må melde seg på konfirmantleir. Den er obligatorisk for alle som skal motta fermingens sakrament. Påmelding kan gjøres på menighetens nettsider. Det er bare tre påmeldte til nå.

Uken som kommer

  • I dag pre-kommunion kl. 10.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Etter messen på fredag er det tilbedelse og møte i Stella Maris
  • Ingen messe i Hareid lørdag 11. februar
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Pater Felix

Søndag er p. Felix sin siste dag i vår menighet. Vi takker ham under høymessen kl. 11 for all hjelp han har gitt oss.