Kunngjøringer 29. januar | 4. søndag i det alminnelige kirkeår

  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag er Herrens fremstilling i templet (kyndelsmesse). Tilbedelse fra kl. 17.30, kl. 18.00 oppmøte i menighetssalen for velsignelse av lys, etterfulgt av posisjon til kirken for messe.
  • Fredag er første fredag i februar. Etter messen er det litaniet til Jesu Hjerte. Fredag feirer vi festen for den hellige Ansgar – Nordens apostel. Vi ber særlig for Norden og i takknemlighet for Ansgars-werk og all hjelp vi har fått fra dem.
  • Lørdag er første lørdag i februar. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00, etterfulgt av messe kl. 9.30 for Marias rene Hjerte. Kl. 10.00 katekese for førstekommunion. Kl. 12.30 messe for alle.
  • Messe i Volda kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00.
  • Messe i Ikornnes kl. 17.00.

Takk til alle som hjelper til i Kirken! Vi er alle en familie som må jobbe sammen for vårt hjem Kirken.

Jeg minner om at kardinal Arborelius kommer på besøk til menigheten helgen 10 – 12. februar. Det blir retrett for all kl. 10 – 14 på lørdag. Kardinalen vil delta på høymessen søndag.
Dette vil også være p. Felix sin siste messe.

God søndag til alle!