Kunngjøringer 31. desember | Festen for den hellige familie

I dag er det messe kl. 9.00, 11.00 og 14.00.
Etter messen kl. 11.00, kort tilbedelse med Te Deum.

 • Mandag er høytiden for Guds hellige mor Maria. Tilbedelse kl. 17.00, etterfulgt av messe kl. 18.00.
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er første fredag i januar. Skriftemål fra kl. 17.00, messe kl. 18.00, etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag er festen for Herrens åpenbaring.
  Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30.
  Messe i Volda kl. 17.00. Dette er den årlige Santo Niño-feiringen.
  Første lørdags skriftemål kl. 17.30, etterfulgt av høymesse kl. 18.00. Det blir velsignelse av merker for husvelsignelse, kritt og røkelse i høymessen.
 • Søndag er Herrens dåp. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornes kl. 17.00. Ikke katekese for prekommunion denne søndagen, det er flyttet til neste uke.

Fra Herrens åpenbaring er det vanlig med velsignelse av hus og familien. Ta kontakt med prestene for å avtale tidspunkt. Dette er en viktig katolsk tradisjon og jeg håper mange vil benytte seg av den.

Takk til alle som har hjulpet til i julen, ministranter, vasking av kirken, og forberedelsen av kirken til jul, og ikke minst, takk til P. Dariusz og diakon Svein som har hjulpet meg!