En Frelser er oss født i dag

«Hyrdenes tilbedelse» av Gerard van Honthorst 1622

Allmektige Gud, ditt Ord er blitt kjød og fyller oss med glansen av ditt lys. Vi ber deg: Gi at våre gjerninger må være en gjenglans av dette lys som ved troen bor i vår sjel.