Kunngjøringer 26. mai | Festen for Den Hellige Treenighet

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00 med Flores de Mayo-feiring.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth.
  • Lørdag er første lørdag i juni, skriftemål kl. 08.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Kl. 10.00 er det ministrantøvelse for Corpus Christi. Det kommer en litauisk prest til menigheten lørdag kl. 13.00. Messe i Volda lørdag kl. 17.00.
  • Søndag er høytiden for Jesu legeme og blod, Corpus Christi. Tradisjonen tro feirer vi med stor messe i Ålesund lutherske kirke kl. 15.00. Det blir ingen andre messer denne dagen. Jeg oppfordrer alle til å delta, også fra andre messesteder denne dagen. Det er viktig at vi bringer Jesu legeme og blod ut i gatene i Ålesund og viser vår tro. De som kan bidra på Corpus Christi, må ta kontakt med meg (p. Waldemar).

Menighetsrådet og biskopen har bestemt at årets menighetstur til Selja blir den 6. juli. Mer informasjon kommer.

Informasjon knyttet til Misjon 2030-pilegrimsturen til Roma med biskop Erik Varden som pilegrimsprest kommer 1. juni.

Tusen takk til Patricia for katekese for prekommunionsbarna! Takk til alle som hjelper til i kirken!

Velsignet søndag til alle!