Kunngjøringer 2. juni 2024 | Høytiden for Corpus Christi

En spesiell takk til Ålesund kirke for lån av kirken, og til korpset som bidrar hvert år!

Først vil vi takke alle som har bidratt til at denne betydelige messen har kunnet gjennomføres: alle som har bygget alteret, alle som har ministrert, de som har ordnet med blomstene! En spesiell takk til den filippinske gruppen for blomstene til Maria og blomsterdekorasjonene! Takk også til Ioanna for musikken, Priska for alt arbeidet ditt, og en særlig takk til diakon Svein!

Corpus Christi er en svært viktig dag — dagen da vi som menighet viser Ålesund by at Jesus Kristus virkelig er til stede i brødet og vinen.

  • Fra mandag til fredag vil det være messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er det høytiden for Jesu hjerte; det vil være tilbedelse og andakt til Jesu hjerte etter messen.
  • Lørdag er festen for Jomfru Marias rene hjerte. Messen kl. 9.00 og messe kl. 17.00 på Hareid.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, samt høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

God Corpus Christi til alle!