Kunngjøringer 22. januar | 3. søndag i det alminnelige kirkeår

Etter høymessen idag er det møte i menighetsrådet. Messe på engelsk kl. 16.00

  • Mandag – fredag messe klokken kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag til søndag er det kurs i emosjonell mestring på polsk. Kontakt p. Waldemar for mer informasjon
  • Lørdag messe på Hareid kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00

Det er leir for konfirmantene i februar på Vestnes, se egen omtale. Dette er obligatorisk for alle konfirmanter. Det blir derfor ikke vanlig katekese i februar. Prekonfirmasjon går som vanlig.

Festdager
Onsdag: Apostelen Paulus’ omvendelse
Torsdag: Den hellige Eystein

Takk til alle som hjelper i og utenfor Kirken!

God søndag til alle!