Kunngjøringer 15. januar | 2. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00 – 13.00, pre-konfirmasjon kl. 12.30-14.00. Messe for alle kl. 12.30.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Den 22. januar etter høymessen kl. 11.00 er det møte i menighetsrådet.

I går hadde vi møte i Mariaforeningen. Takk til alle som deltok i et hyggelig treff! Vi vil gjerne invitere til møte neste gang, om en måned.

Kardinal Arborelius til vår menighet

Lørdag 11. februar kommer hans eminense Anders kardinal Arborelius OCD, biskop av Stockholm, til vår menighet. Han er invitert av EWTN Norge til å holde retrett. Søndag 12. februar feirer kardinalen høymessen kl. 11.00. Dette er første gang en kardinal kommer til Møre og Romsdal. Jeg håper mange kan delta disse dagene.

Takk til alle som hjelper med å vaske kirken og som bidrar med katekese!

God søndag til alle!