Kunngjøringer 2. oktober – 27. søndag i det alminnelige kirkeår

Etter alle messer på søndag i oktober har vi rosenkrans med påfølgende kirkekaffe. Jeg håper alle kan være med, og jeg forstår at de med barn kanskje bare er med på en dekade.

  • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
  • På mandag er bispevigseldagen til biskop Erik. Husk vår biskop i dine bønner!
  • Mandag, tirsdag og onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Onsdag er minnedag for Den hellige Faustina Kowalska
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30 og rosenkrans etter messen
  • På fredag er festen for Vår Frue av Rosenkransen og første fredag i måneden. Messe kl. 18.00 og etter messen tilbedelse med rosenkrans. Vi ber alle mysteriene av rosenkransen på ulike språk.
  • Lørdag rosenkrans kl. 8.30, messe kl. 9.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Takk til Milla for katekese og til alle foreldre som kommer med sine barn til undervisning!
Takk til Priska for ditt arbeid for menigheten og til alle andre som hjelper til!

God søndag til alle!