Kunngjøringer 25. september – 26. søndag i det alminnelige kirkeår

Festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael den 29. september
  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag tilbedelse fra kl. 17.30.
  • På torsdag er også festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.
  • Lørdag er første lørdag i oktober. Skriftemål fra kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30.
  • Lørdag katekese for førstekommunionsbarn kl. 10.00. Messe kl. 12.30 som er obligatorisk for barn og foreldre.
  • Lørdag messe i Volda kl. 17.00.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00. Undervisning for prekommunion kl. 10.00.

Oktober er Rosenkransmåneden. Vi ber rosenkrans før hver messe med unntak av torsdag og søndag, da vi ber etter messen. Vi har et særlig ansvar for rosenkransen siden vi er en kirke viet den hellige Jomfru Maria.

Priska gjør en stor jobb for menigheten, noe jeg er veldig takknemlig for. Om flere vil bidra, ta kontakt med Priska.

Takk til alle som hjelper til med liturgien og i menigheten!

God søndag til alle!