Korsveiandakt

Korsvei01
Jesus blir dømt til døden

Vi har gått inn i den stille uke. Bli med på en vandring gjennom vår kirke — korsveien. Her følger bilder av de fjorten stasjonene. En andakt til hver stasjon kan leses på katolsk.no. Dette vil være en god forberedelse til den vandringen vi gjør i fellesskap i Vår Frue kirke langfredag kl. 11.30 (på polsk) og kl. 14.30 (på norsk).

Korsvei02
Jesus mottar korset
Korsvei03
Jesus faller første gang under korset
Korsvei04
Jesus møter sin mor
Korsvei05
Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset
Korsvei06
Veronika rekker Jesus svetteduken
Korsvei07
Jesus faller annen gang under korset
Korsvei08
Jesus trøster Jerusalems kvinner
Korsvei09
Jesus faller tredje gang under korset
Korsvei10
Jesus blir avkledt
Korsvei11
Jesus blir naglet til korset
Korsvei12
Jesus dør på korset
Korsvei13
Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang
Korsvei14
Jesus blir gravlagt