Katolsk Forum — lær mer om troen!

Neste gang: onsdag 14. mai kl. 18.45
«Pater prater.» Spørsmål og diskusjon om temaer valgt av de tilstedeværende
Ved pater Ole Martin