Kari Vogt holder foredrag i Katolsk Forum

Kari Vogt
Foto: UIO

Vår Frue kirke
Nørvesund

Onsdag 19.03.2014 kl. 19.00

Kristne i Midt-Østen efter Den arabiske vår

Religionshistoriker Kari Vogt

Aftenen innledes med messe i kirken kl. 18.00

 

Kristne i Midt-Østen
Patriarkene og erkebiskoper fra Syria, Iran og Irak tegnet et dystert bilde av situasjonen for kristne i Midt-Østen da de i november 2013 møtte paven. Veksten i radikal islam gjør at mange kristne føler seg truet og presset til å reise.

– Midt-Østen kommer til å bli tømt for kristne, hvis denne utviklingen fortsetter, sa den kaldeiske patriarken Louis Sako til Vatikanets radio.

Sako er de irakiske katolikkenes åndelige overhode. Han har gjentatte ganger oppfordret kristne til å bli værende i landet. (Dagen)

Kari Vogt har vært religionshistoriker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, en stilling som hun nå er pensjonert fra. Hun regnes som en av våre fremste autoriteter på islam og har deltatt både nasjonalt og internasjonalt i mange utvalg som utreder og vurderer islam i vår tid. Vogt er også en hyppig brukt kommentator i tv og radio. (Cappelen Damm)

Kari Vogt mottok Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo i 2006. Hun har vært medlem av styret for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet, siden akademiet ble stiftet i 2003. (Wikipedia)

Den elektroniske bibliotekkatalogen Bibsys bevidner et omfattende forfatterskap av Kari Vogt.