Avskjed med p. Pål Bratbak

Avskjed med Pål Bratbak

Mange hadde møtt frem da pater Pål Bratbak forrettet i messen søndag 23. februar. Messen som for anledningen var lagt til Volsdalen kirke ble en fin avskjed med Bratbak som tidligere sogneadministrator.

Pater Pål lyser velsignelsen
Pater Pål lyser velsignelsen
Mange ble også med på kirkekaffen
Mange ble også med på kirkekaffen