Fra Biskopen

I videoen under forteller Biskopen om situasjonen i Kirken. Store deler av filmen bli filmet under konfirmasjonen i Vår Frue menighet

https://www.youtube.com/watch?v=6mriPRB814s&feature=youtu.be