Dagene som kommer

Torsdag 04.06
Kl 1730 Tilbedelse
Kl 1800 Messe

Fredag 05.06
Kl 18.00 Høymesse (Jesuhjertefredag, kirkevielsesfest)
Kl 18.45 Sakramentsandakt

Lørdag 06.06
Kl 0930 Dugnad
Kl 1600 Øvelse ministranter Ålesund Kirke

Søndag 07.06
Kl 1400 Corpus Christi med prosesjon

1. pinsedag 1960 ble Vår Frue Kirke i Ålesund vigslet av biskop Rüth. Dette er 55 år siden på fredag.