St. Olav domsogn søker ny sekretær

Foto: [Kj. Lie]
St. Olav domsogn i Trondheim er en voksende menighet som består av mer enn 6000 medlemmer fra over 100 land. Høsten 2016 flyttet vi inn i ny kirke og et nytt menighets-senter. Sognet har 3 prester.

Vi søker etter sekretær i 50 % stilling med snarest mulig tiltredelse. Sekretæren bistår sognepresten i hans daglige arbeid og svarer direkte til ham.

Arbeidsoppgaver:

 • Føre kirkebøker og følge opp menighetskartotek
 • Medlemsregistrering
 • Statistiske oppgaver
 • Legge til rette for katekesen (i samarbeid med kateketene)
 • Forefallende kontorarbeid (post, arkivering, leverandøravtaler, betale og sende ut regninger, bestilling av varer osv.)

Kvalifikasjoner:

 • 2-3-års utdanning ut over videregående skole, for eksempel administrasjon/ service og eventuelt økonomi, IT eller språk (relevant erfaring kan erstatte utdanning)
 • Kjennskap til og forståelse for norsk offentlig forvaltning
 • IT-kunnskaper
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk
 • Engelsk muntlig og skriftlig. Det er også ønskelig med kjennskap til andre språk.

Personlige egenskaper:

 • Være fleksibel og imøtekommende
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må kunne jobbe i et flerkulturelt miljø
 • Må raskt kunne omstille seg til nye oppgaver
 • Forståelse for Den katolske kirkes oppgave og mangfold

Vi tilbyr:

 • En interessant arbeidsplass hvor du kan møte ulike mennesker med forskjellig kultur- eller livssituasjon
 • Godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon:
Spørsmål kan stilles til sogneprest p. Egil Mogstad
Epost: Egil.Mogstad@katolsk.no
Tlf: 995 65 587

Søknadsfrist er 31. august 2017
Søknaden sendes digitalt til Egil.Mogstad@katolsk.no.

Mer informasjon om St. Olav domsogn finnes på trondheim.katolsk.no.