Registrering av alle katolikker i Norge

Oslo katolske bispedømme har ansvar for å føre medlems­register for alle de tre katolske bispedømmene i Norge. Som det har fremgått av medieoppslag den senere tid, har det vært svakheter ved praksisen for medlemsinnmelding. Det var i praksis ikke mulig å se i medlemsregisteret hvilken dokumentasjon som lå til grunn for hver registrerte person.

Vi henvender oss derfor til alle personer som er lagt inn i vårt register fra og med 2010.

Har du mottatt brev der vi ber deg bekrefte eller avkrefte medlemskapet med din personlige kode? Klikk her.

Dersom du ikke har en kode kan du enten benytte et annet skjema, sende SMS til 417 16 052 med teksten BEKREFT eller AVKREFT etterfulgt av ditt 11-sifrede fødselsnummer, kontakte menigheten du sogner til, eller kontakte Oslo katolske bispedømmes administrasjon på E-post: medlemskap@katolsk.no.