Pater Waldemar har avsluttet sin tjeneste i Vår Frue kirke

 

Waldemar Jachymczak

I en melding fra Trondheim stift er følgende blitt kunngjort:

Apostolisk administrator Bernt I. Eidsvig har løst p. Waldemar Jachymczak fra sitt embede som kapellan i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra 10. september 2016.

P. Waldemar ble presteviet i Tarnów i 2005, og har siden 1. september 2012 vært kapellan i Ålesund. Biskopen i Tarnów har nå bedt ham om å bidra i en menighet i sitt hjemland, og p. Waldemar reiser derfor tilbake til Polen.

Mange vil savne p. Waldemar for hans virke i Vår Frue kirke og vi ønsker ham Guds velsignelse over den videre tjeneste i Polen!

Bilde fra Kościół-Katolicki-w-Ålesund, Facebook
Bilde fra Kościół-Katolicki-w-Ålesund, Facebook