P. Tomasz’ far er død

P. Tomasz Bazulas’ far, Zdzislaw Bazula, døde den 8. november. Vi ber for hans sjel, for p. Tomasz og hele hans familie.

P.  Ole Martin Stamnestrø