Kunngjøringer

Utdeling av den hellige kommunion

Biskop Erik har utstedt et dekret som gjelder for hele Trondheim Stift om måter å motta den hellige kommunion på. Biskopen tillater utdeling av kommunion til de troende i hånden og direkte på tungen. De to måtene å motta kommunion på er sidestilt. 

Utdeling av den hellige kommunion foregår som følger:

  1. De troende som ønsker å motta den hellige kommunion i hånden mottar først, fra fremste benk ved Maria. En benk i gangen. Når siste benk ved Maria har mottatt den hellige kommunion, starter siste benk på Josef-siden. 
  2. Når alle som ønsker å motta den hellige kommunion i hånden har gjort det, vil presten desinfisere sine hender.
  3. De som ønsker å motta den hellige kommunion i munnen mottar i samme rekkefølge som de som mottar i hånden. 
  4. De som ikke vil motta den hellige kommunion kan komme frem å motta velsignelse i begge køene. 

Man må holde 1 meter avstand mellom familiene. Dette er alles ansvar.

Katekese

Pre-kommunion (barna født i år 2014) møtes kl 10.00 den første søndag i måneden. 

Barna som skal motta første kommunion til neste år (født i år 2013) samles 1. lørdag i måneden kl. 10.00.

Ungdommene som skal motta konfirmasjonens sakrament neste år møtes 3. lørdag i måneden kl. 10.00.

Ungdommene som går til pre-konfirmasjon, møtes 3. lørdag i måneden kl. 13.00. Begge konfirmasjonsgruppene deltar på messen kl. 12.30.

Blomster i kirken

Vi trenger hjelp til å lage til blomster i kirken. Ta kontakt med meg (p. Waldemar) om du vil hjelpe.

Messene, rosenkrans, tilbedelse

Strømming vil skje ved store fester ellers ikke. Det er viktig at de troende på ny samles i Kirken. Vi har et tett samarbeid med kommunen for at det skal være trygt i kirken. Om dere ikke får billett på en søndag, er det viktig å komme på en hverdagsmesse. 

MesseHverdager kl. 18.00Lørdag kl. 12.30Søndag kl. 09.00 på polsk
Høymesse kl. 11.00
Messe på polsk kl. 14.00
RosenkransOnsdag kl 17.30  
TilbedelseTorsdag kl 17.30
Fredag etter aftenmessen* 
  

* Tilbedelsen på fredag er åpen for alle og ikke bare for de polske. Vi ber på alle språk og det betyr mye for meg (p. Waldemar) at du kommer. 

Familiemessen kl 13.00 utgår inntil videre.

For messer på messestedene, se kalender bak i kirken. 

Utskrift av kunngjøringene.