Kunngjøringer søndag 3. juli – 14. søndag i det alminnelige kirkeår

Ikke messe på fredag kl. 18.00.

  • Mandag til torsdag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja på fredag.

Vi ønsker p. Felix Büchi hjertelig velkommen til vår menighet! Han vil virke i vårt sogn i 70%-stilling, samt 30% som stiftskapellan i Trondheim stift.

Husk at det på søndager i juli og august er messe kl. 9.00 på polsk og høymesse på norsk kl. 11.00. Ingen andre messer på søndager.

God søndag til alle sammen!