Kunngjøringer søndag 27. februar

  • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
  • Messe på mandag kl. 18.00
  • På tirsdag er det rosenkrans for fred kl. 17.30 etterfulgt av messe for Ukraina. Etter messen er det kirkekaffe med fastelavnsboller.
  • Onsdag er det Askeonsdag. Messe kl. 18.00 med utdeling av askekors. Husk, det er faste og abstinens denne dagen. Dette er en veldig viktig dag å gå til messe.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30 og messe kl. 18.00
  • Fredag korsvei kl. 17.30, votivmesse for Jesu hjerte og litaniet til Jesu hjerte.
  • Lørdag katekese for førstekommunion kl. 10.00, messe kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Sykkylven kl. 17.00. Etter messen er det kirkekaffe. Husk at det ikke er fastetid på søndager i fasten!

Vanligvis er det pre-kommunion på første søndagen i måneden. I mars blir det flyttet til søndag den 13. mars.

Caritas Norge samler inn nødhjelp til Ukraina. Jeg ber dere støtte opp om arbeidet til Caritas. Se oppslag bak i kirken og i menighetssalen for Vipps nummer. «Solidaritet med Ukraina», #91337

Jeg ønsker alle en god søndag.

P. Waldemar