Kunngjøringer søndag 26. februar | 1. søndag i fasten

  • I dag, søndag, er det messe på engelsk kl. 16.00.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30. AA-møte i menighetssalen kl. 18.45. Møtet er åpent for alle som sliter med avhengighet.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag korsvei på norsk kl. 17.30. Det er første fredag i mars. Votivmesse for Jesu hellige Hjerte etterfulgt av litaniet til Jesu Hjerte
  • Lørdag er første lørdag i mars. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for første kommunionsbarna kl. 10.00 og messe for alle kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00. Messe på Ikornnes kl. 17.00. På søndag er det ikke prekommunionsundervisning, men husk likevel, at alle må gå i kirken på søndag!

Fastetiden er en viktig tid for skriftemål og korsvei. Kom til Kirken for å oppleve hvordan Jesus endrer ditt liv!

God søndag til alle!