Kunngjøringer søndag 23. juni | 12. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
  • Mandag er høytiden for Johannes Døperen.
  • Messe kl. 11.00 i oratoriet til St. Rita Radio på Haramsøya, etterfulgt av kirkekaffe. Vi feirer messe for pater Arnfin Haram.
  • Mandag til fredag: messe kl. 18.00
  • Onsdag: rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag: tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag er høytiden for De hellige apostler Peter og Paulus, messe kl. 9.00.
  • Søndag: messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00

Som dere ser, er kirken malt og vi er nesten ferdige. En stor takk til alle som har bidratt til dette arbeidet! Det går fort fremover med arbeidet knyttet til inngangspartiet. En stor takk til alle som har bidratt økonomisk til det!

Jeg minner om at bussen til Selja er for alle, og det er flere ledige plasser. Skriv ditt navn og telefonnummer på listen bak i kirken. Programmet for menighetsturen til Selja finner du bak i kirken eller på våre nettsider.

God søndag til alle!