Kunngjøringer søndag 18. juni | 11. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe på norsk på Hareid.
  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er det messe på norsk kl. 18.00.
  • Det er ingen messe på onsdag, da det er prestemøte i Trondheim stift.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag feirer vi vigilien for Johannes Døperens fødsel.
  • Lørdag er det høytid for Johannes Døperens fødsel. Dåp i Vår Frue Kirke kl. 12.00 og messe i Hareid kl. 17.00.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Jeg vil igjen takke alle som gjorde Corpus Christi til en så stor fest!

Pilegrimsturen til Selja

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja. Dette er en menighetstur, og i år faller den på en lørdag. Jeg håper mange som ikke har vært på Selja før, benytter seg av denne muligheten. Det blir et hjertelig gjensyn med p. Ole Martin, som vil delta i år.

Info om menighetstur
Vi reiser i private biler. Vennligst ta kontakt med p. Waldemar snarest – og senest innen 23. juni – dersom du trenger skyss eller kan ta med flere i bilen din.
Båten til Selja koster kr 300,- for voksen og kr 150,- for barn, og det betales på stedet. I tillegg må man regne med andre utgifter som ferje og bensin for dem som trenger skyss.
Alle må selv ordne matpakke for turen.

Påmeldingsfrist er 23. juni pr mail, alesund@katolsk.no, eller kontakt p. Waldemar, 469 50 579.

07.55 Avreise fra Vår Frue Kirke, Nørvesund
08.30 Ferje Sulesund-Hareid
11.00 Ankomst Selje
11.30 Båt til Selja
11.45 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene
12.30 Høymesse
14.45 Vesper
15.30 Båt fra Klosterruinene