Kunngjøringer 26. mars | 5. søndag i fasten

  • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
  • På tirsdag er det årsdagen for biskop Berislav sin bispevielse, vi ber særlig for biskopen av Tromsø denne dagen.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag korsvei kl. 17.30
  • Lørdag er første lørdag i april. Kl. 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkrans etterfulgt av messe kl. 9.30 for Marias rene hjerte. Kl. 10.00 er det katekese for førstekommunion, kl. 12.30 er det messe for alle.
  • Lørdag kl. 17.00 messe i Volda med velsignelse av palmeblad
  • Søndag er palmesøndag. Det blir velsignelse av palmegrener og prosesjon i alle messer. Messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00
  • Søndag kl. 17.00 messe i Ikornnes

Vi har en tradisjon i menigheten på palmesøndag. Etter messen kl. 11.00 er p. Waldemar og menighetsrådet tilgjengelig for spørsmål og innspill fra menigheten.

På lørdag 1. april er det katekeseseminar i Trondheim. Ta kontakt om du vil delta.

Biskopenes hyrdebrev ligger på våre nettsider.

Programmet for den hellige uke blir kunngjort på palmesøndag.

Tusen takk til alle som bidrar i menigheten.

God søndag til alle!