Kunngjøringer, 17. april 2022 – påskedag

Jeg vil takke alle som har hjulpet til, slik at vi kunne feire påskens triduum! Særlig vil jeg nevne familien Tam, Priska, ministrantene med seremonimester Karol og vår organist Joanna. Jeg vil takke alle som har hjulpet med å lage dekorasjoner til Jesu grav. Uten deres hjelp ville jeg ikke klart disse intense dagene. La Den oppstandne Jesus velsigne dere!

  • I dag messe på norsk kl. 17.00 i Ulsteinvik
  • 2. påskedag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00 på norsk
  • Tirsdag – fredag messe på norsk kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.00
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag 23.4 møte og skriftemål for konfirmanter. Husk dåpsattest! Det er satt av tid til papirarbeid. Vi har ikke messe kl. 12.30. Messe på polsk kl. 17.00 i Hareid kirke
  • Søndag er det Den guddommelige miskunns søndag, også kalt «Den hvite søndag». Etter hver messe vil vi be Den guddommelige miskunns rosenkrans.
  • Høymesse kl. 11.00, messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, messe på engelsk kl. 16.00

Jeg ønsker alle en velsignet påske!

P. Waldemar