Kunngjøringer 16. april | Miskunnssøndagen

  • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag – se konfirmasjon
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Konfirmasjon

Fredag etter messen kl. 18.00 er det prøve for konfirmanter og faddere. Prøven vil ta ca 1 time. Oppmøte i Vår Frue kirke.

Lørdag konfirmasjon kl. 12.00 ved biskop Erik Varden. Alle konfirmanter og faddere må møte senest kl. 11.30. Husk at både faddere og konfirmanter må skrifte senest 7 dager før konfirmasjonen!

Vi takker biskop Erik for å konfirmere våre ungdommer og ber alle i menigheten be for konfirmantene. Takk til alle som har bidratt i katekesen for konfirmantene!

Foredrag med Ulf Ekman

Lørdag 22. april kl. 15.00 holder Ulf Ekman to foredrag om hverdagsevangelisering. Vi oppfordrer særlig de som søker mot den katolske kirken å komme.