Kunngjøringer 13. mars – 2. søndag i fasten

Høytid for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom, lørdag 19. mars
  • I dag er det pre kommunionsundervisning etter messen kl. 09.00 og kl. 11.00. Det er messe på engelsk kl. 16.00.
  • Etter høymessen kl. 11.00 er det møte i menighetsrådet.
  • Mandag til fredag hverdagsmesse kl. 18.00
  • Onsdag: rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag: tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag: korsvei på norsk kl. 17.30 og korsvei på polsk kl. 18.30
  • Lørdag: katekese for konfirmanter kl. 10.00 og pre-konfirmanter kl. 12.30. Høymesse kl. 12.30
  • Lørdag 19. mars er det høytid for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom.
  • Søndag: messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik Hareid bedehus kl. 17.00

Jeg vil takke alle som hjelper meg i kirken, sakristiet, katekese med blomster og i hagen! Uten dere vil det vært veldig vanskelig. Jeg oppfordrer alle til å delta på kirkekaffe.

Jeg ønsker dere alle en velsignet søndag!

P. Waldemar