Kunngjøringer 1. mai – 3. søndag i påsketiden

Konfirmasjon30apr2022
Konfirmasjon i Borgund kirke ved biskop Erik Varden. Foto: Ester Humblen

Biskop Erik har vært i menigheten i helgen for en pastoral visitas som ble avsluttet på lørdag. Jeg takker for all hjelp i forbindelse med visitasen og de gode samtalene vi har hatt sammen med biskopen!

Lørdag 30. april 2022 april konfirmerte biskop Erik 23 konfirmanter. Gratulerer til dere alle! Jeg oppfordrer dere til å be for konfirmantene våre. Tusen takk til familien Nes som har hjulpet til med katekesen for konfirmantene dette siste året! Takk til organist Ioana, ministranter under ledelse av seremonimester Karol, kor og sakristaner under ledelse av familien Tam! Jeg vil også takke alle som har hjulpet med bygging av boden! Det blir veldig pent.

  • I dag er det prekommunion etter messen kl. 9.00 og kl. 11.00. Det er messe i Ikornnes kirke kl. 17.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag er første lørdag i mai og vi feirer Marias rene hjerte. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Skriftemål for førstekommunion kl. 10.30. Etter skriftemål har vi øvelse i kirken. Etter øvelse er det vasking av kirken. Messe i Volda kl. 17.00
  • Søndag førstekommunion kl. 11.00 på norsk og kl. 14.00 på polsk. Messe kl. 9.00 på polsk og messe på engelsk kl. 16.00.