Korsveiandakt på fredagene i fasten

Korsvei02
Jesus mottar korset

Vi har gått inn i fasten og på fredagene fremover blir det holdt en korsveiandakt i Vår Frue Kirke klokken 17.30, det vil si fra og med 3. mars. Efter andakten følger messen. Bli med på en vandring gjennom vår kirke — korsveien.